Ceník STK Jihlava

Technické prohlídky - pravidelné

Kategorie L - jednostopá, tříkolová, motorová vozidla a přípojná vozidla 

Kategorie M1, N1 - osobní a nákladní automobil do 3500 kg

Kategorie O1, O2 - přípojná vozidla

550,- 

810,- 

480,-

Technické prohlídky - opakované

Kategorie L, M1, N1, O1, O2 

Opakovaná ve stejný den  

165,- 

  20,- 

Technicko administrativní činnost

Evidenční kontrola L, M1, N1, O1, O2

Vylepení náhradní kontrolní známky

Opis protokolu

Rozšířená evidenční kontrola před registrací  

330,- 

  60,- 

  60,-

490,-

Kontrola na žádost zákazníka

Kategorie L   

Kategorie M1, N1  

Kategorie O1, O2

Kontrola tažného zařízení  

400,- 

600,- 

400,-

330,-

Technická prohlídka před schválením

Kategorie M1, N1 - osobní a nákladní automobil do 3500 kg   

Kategorie L, O1, O2 jednostopá, tříkolová mot. vozidla a přípojná vozidla  

Přestavba M1, N1 - osobní a nákl. Automobily do 3500 kg

Technická prohlídka před registrací M1, N1 

1 600,- 

1 000,- 

   850,-

   890,-

Měření emisí

Emise benzínové (neřízené)  

Emise benzínové (řízené)  

Emise naftové 

Vylepení náhradní kontrolní nálepky 

680,- 

680,-

780,-

  60,-

Použití pracoviště STK

Kontrolní jáma - každá započatá 1/4 hodina  

Válcová zkušebna - každá započatá 1/4 hodina 

Měření geometrie - každá započatá 1/4 hodina 

Regloskop - každá započatá 1/4 hodina  

100,- 

150,-

100,-

100,-

Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH